नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

Slider

सूचना

लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहाने व्‍यक्तिका लागि सूचना

नोटरी पब्‍लिक परिषद्को सूचना । नोटरी पब्‍लिक परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को बैठकबाट अनुवादक नोटरी पब्‍लिकको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी …

नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा र अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद सूचना

   अनुवादक नोटरी पब्‍लिकहरुलाई सूचना ।         परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को निर्णयबाट अनुवाद गर्ने कार्यका लागि सुरक्षित चिन्‍ह सहितको कागज परिषद्बाटै उपलब्‍ध …

नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति: २०७६३।५ विषयः नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना यस परिषद्द्वारा मिति २०७६०१।२७ र २८ गते सञ्चालित नोटरी पब्लिक (अनुवादक) लिखित …

अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी एक दिने अन्तर्कृया कार्यक्रम

मितिः२०७६/३/३ विषयः अनुवादक नोटरी पब्लिकहरुलाई सूचना । यस परिषद्को मिति २०७६/२/५ गते को बैठकबाट अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित …

समाचार

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय खरिदार पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली (योजना)

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्   नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय …

हाम्रा सेवाहरु

नेपाल नोटरी पब्लिक काउन्सिलले प्रदान गर्ने सेवाहरु 

प्रमाणपत्र प्रदान

नेपालमा कानुनी कार्य गर्न आधिकारिक  रुपमा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने 

hello-nepali

अनुवाद

कागजातहरु एक भाषादेखि अर्कोमा अनुवाद गर्ने 

प्रमाण

कागजातहरु कानुनीरुपमा प्रमाणित गर्ने