नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

अनुवादक परीक्षा तालिमको फाराम भर्ने अवधि थप

  • मार्च 21, 2020

मितिः२०७६/१२/०६

नोटरी पब्‍लिक अनुवादक परीक्षा तथा नोटरी पब्‍लिक

सम्‍बन्‍धि तालिमको फाराम भर्ने अवधि थप गरिएको सूचना ।

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्द्धारा अनुवादक नोटरी पब्‍लिकका लागि संचालन गरिने लिखित परीक्षाको फारामभर्ने अवधि २०७६/१२/०७गते सम्‍मर नोटरी पब्‍लिक तालिमको फाराम भर्ने अवधि २०७६/१२/१२ गते सम्‍म रहेकोमा सोहि मितिदेखि लागु हुने गरी एक महिनाका लागि म्‍याद थप गरिएको व्‍यहोरा जानकारी गराउदै लिखित परीक्षा तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने मिति पछि प्रकाशन गरिने व्‍यहोरा समेत जानकारी गराइन्‍छ । थप जानकारीका लागि परिषद्को फोन नं.०१५५५२३५७ मा सम्‍पर्क गर्न सकिने छ ।

अनुवादक परीक्षा तालिमको फाराम भर्ने अवधि थप