नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

अनुवादक नोटरी पब्‍लिक लिखित परीक्षा–२०७६ सम्‍बन्‍धी सूचना

  • फ्रेवुअरी 21, 2020

मितिः२०७६/११/८

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्, परीक्षा संचालन समितिको

अनुवादक नोटरी पब्‍लिक लिखित परीक्षा–२०७६ सम्‍बन्‍धी सूचना

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्द्धारा अनुवादक नोटरी पब्‍लिकका लागि संचालन गरिने लिखित परीक्षा निम्‍न बमोजिम सञ्‍चालन गरिने भएकोले सम्‍बन्‍धित् सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

लिखित परीक्षा कार्यक्रमः—

मितिः२०७६/१२/०९गते आइतबार नेपाली भाषाबाट बाट अंग्रेजी भाषामा अनुवाद ।

मिति : २०७६/१२/१०गते सोमबार अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद

समय : विहान ७०० बजेदेखि १० बजे सम्‍म ।

परीक्षाकेन्‍द्रः नेपाल कानून व्‍यवसायी परिषद्को भवन कुपण्‍डोल, ललितपुर

उक्त परीक्षामा सहभागी हुनका लागि नोटरी पब्‍लिक सम्‍बन्‍धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम योग्‍यता पुगेका (सात वर्ष अटुट रुपमा काननू व्‍यवसाय गरेको कानून व्‍यवसायीवा (नेपाल न्‍याय सेवाको कम्‍तिमा राजपत्रांकित द्धित्तीय श्रेणीको पदमा रही सेवाबाट अलग भएको) व्‍यक्तिले देहायको कागजात र शुल्‍क सहित यो सूचना दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

  • निवेदन फारमका साथ एस.एल.सी. माथीको शैक्षिक योग्‍यताको प्रमाणपत्र, कानून व्‍यवसायीको प्रमाणपत्र, कानून व्‍यावसायी परिचयपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपि, सेवाबाट अलग भएको पत्रको फोटोकपि । नोटरी पब्‍लिकहरुबाट प्रमाणित गरिएको प्रमाणित प्रतिलिपि र तीन प्रतिपासपोट साइजको फोटो ।
  • फाराम शुल्‍क रु.१००।– र परीक्षा शुल्‍क बापत रु.२५००।– (परिषद्को राष्‍ट्रिय वाणिज्‍य बैंक थापाथलीको चल्‍तीखाता नंं.१४०००१३७३०१, बैंक अफ काठमाण्‍डौ रामशाहपथको चल्‍तीखाता नंं.०१०००००६०६४८वाग्‍लोबल आइएमई बैक लि. ज्ञानेश्‍वर शाखाको चल्‍तीखाता नं. C१०१०१००००२७९ मा रकम जम्‍मा गरेको सक्‍कल भौचर ।

पुनश्‍चःयस सम्‍बन्‍धी थप जानकारीका लागि परिषद्को कार्यालयत थाफोन नं.०१५५५२३५७मा सम्‍पर्क राख्‍न र http://notarypublic.org.np/wp-content/uploads/2020/02/trans_form.pdf मार्फत फाराम डाउनलोड गर्नसकिनेछ ।

हरि शंकर ज्ञवाली

सदस्‍य–सचिव

फाराम डाउनलोड

अनुवादक नोटरी पब्‍लिक लिखित परीक्षा–२०७६ सम्‍बन्‍धी सूचना