NEPAL NOTARY PUBLIC COUNCIL

खुला/समावेशीतथाआन्‍तरिक प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको सूचना

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् कुपण्‍डोल, ललितपुर खुला/समावेशीतथाआन्‍तरिक प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको सूचना श्री लोक सेवाआयोगबाट प्राप्‍त सहमतिअनुसार यस परिषद्मा रिक्त रहेको सहायक द्धितीय(खरिदार) सरह पदमाआन्‍तरिक तथाखुलाप्रतियोगिताद्धारा समावेशीप्रावधानअनुसार पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले पदपूर्ति…

Continue Reading